Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden 2022

a) lidmaatschap
01. Het aanmelden is strikt persoonlijk.
02. Team Sahinbas® houdt zich het recht voor om prijzen te wijzigen en te indexeren. Team Sahinbas® zal de leden hiervan tijdig op de hoogte stellen.
03. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen vooraf of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
04. Team Sahinbas® kent geen lidmaatschap: U kunt kiezen voor volgende:
      – dag kaart;
      – week kaart;
      – 10 strippenkaart;
      – 1 maand abonnement.

b) betalingsvoorwaarden
01. Team Sahinbas® hanteert geen opzegtermijn. U betaald voor wat u wil trainen.
02. Betalingen kunnen zowel per bank als per kas voldaan worden.
03. Het lid is gehouden aan stipte betaling van de aan Team Sahinbas® verschuldigde gelden.
04. Betalingen dienen voor de eerste van de nieuwe maand te zijn voldaan.

c) beëindiging van lidmaatschap
01. Als lid heeft u geen verplichting om u uit te schrijven..
02. Bij niet tijdige betaling wordt uw lidmaatschap door Team Sahinbas automatisch beëindigd. U hoeft dus geen (aangetekend) brief te sturen.

d) gedrag
01. Leden en introducés zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten welke Team Sahinbas® biedt.
02. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, komen voor rekening van desbetreffende leden.
03. Incorrect, ruw of agressief gedrag wordt niet geaccepteerd. Overtreding kan leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap en / of aangifte bij de politie.
04. Leden en introducés wordt niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten binnen Team Sahinbas® indien zij onder invloed van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen zijn. Overtreding kan leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap.

e) hygiene
01. Team Sahinbas® bepaalt aan welke eisen de gedragen sportkleding dient te voldoen.
02. U dient met schone en gepaste sportkleding gebruik te maken van de faciliteiten.
03. Het is niet toegestaan om met kleding te sporten welke ritsen, knopen e.d. bevatten i.v.m. beschadigingen.
04. Het is niet toegestaan om de zalen te betreden met straatschoenen.
05. Na gebruik van spullen / zalen van Team Sahinbas® dient men deze schoon terug te leggen / achter te laten.

g) aansprakelijkheid
01. Team Sahinbas® is niet aansprakelijk voor schade en / of verlies van eigendommen van de sporter en / of bezoeker.
02. Team Sahinbas® is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel opgelopen voor, tijdens of na gebruik van de faciliteiten.
03. Ter beveiliging van uw eigendom dient u gebruik te maken van lockers in de kleedruimtes.
04. Het gebruik van de lockers is op eigen risico.
05. Team Sahinbas® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die van de sportcenter ontvreemd zijn.
06. Sleutels, portemonnee en andere waardevolle artikelen kan men op eigen risico achter de bar in bewaring geven.

h) openingstijden
01. De openingstijden worden door Team Sahinbas Leiden® vastgesteld. Het lid zal zich daarnaar moeten richten. Met persoonlijke voorkeur wordt geen rekening gehouden.
02. Team Sahinbas® is op officiële feestdagen gesloten, zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.
03. Team Sahinbas® houdt zich het recht voor om de openingstijden en / of openingsdagen te wijzigen.
04. Team Sahinbas® kan de openingstijden aanpassen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere redenen, maar tracht de leden vooraf hiervan op de hoogte brengen.

i) algemeen
01. Team Sahinbas® houdt zich het recht voor om toegang te weigeren aan een ieder die naar het sportcenter komt.
02. Het is niet toegestaan om kinderen mee te nemen in de sportzalen.
03. Het is niet toegestaan om eigen consumptie te nuttigen in het sportcenter.
04. Team Sahinbas® is gerechtigd de voorwaarden en huisregels te wijzigen en / of aan te vullen.
05. Het lid houdt zich aan de door Team Sahinbas® gegeven instructies en vastgestelde reglementen. Het betreft hier in het bijzonder reglementen betreffende orde en discipline, welke noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht.